Istoric Fondatori

Rugăciune prin care Papa Francisc încredințează lumea Maicii lui Dumnezeu

O, Marie, pe drumul vieții noastre, Tu strălucești mereu ca semn de mântuire și de speranță.

Ne încredințăm Ție, Tămăduitoarea bolnavilor, care, lângă Cruce, ai fost făcută părtașă la durerea lui Isus, păstrându-Ți credința neclintită.

Tu, Mântuirea poporului roman, știi care ne sunt trebuințele și suntem siguri că vei mijloci, la fel ca și la Cana Galileii, pentru ca bucuria și sărbătoarea să se poată întoarce după acest moment de încercare.

Ajută-ne, Maica Iubirii Divine, să ne conformăm voinței Tatălui și să facem ceea ce ne va spune Isus, care a luat asupra sa suferințele noastre și a fost împovărat de durerile noastre pentru a ne conduce, prin Cruce, spre bucuria învierii!

Amin.

Sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, nu ne disprețui rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuiește pururea de toate primejdiile, Fecioară slăvită și binecuvântată!

Amin.

Evenimente
afișări