Istoric Fondatori

Iași: Întâlnirea națională de primăvară a terezinelor (16 martie 2019)

Odată cu venirea primăverii, vine și momentul întâlnirii naționale a terezinelor. Din diferite localități ale Moldovei și Bucovinei, din Transilvania, dar și din București, sâmbătă, 16 martie 2019, dimineața, ne-am reîntâlnit cu directoarea venită tocmai din Lugano, Elveția, la Institutul Teologic Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din Iași.

Tema zilei a fost: "În lume, aspirând la sfințenie și perfecțiune".

După salutul plin de bucurie, am început ziua cu recitarea Laudelor, mulțumind și preamărind pe Dumnezeu.

Susținută cu emoție și trăire de Mihaela din Cluj, conferința intitulată "Triada chemării sfintei Tereza" a subliniat cele trei chemări-vocații ale Terezei, care sunt, deopotrivă, și ale noastre: chemarea cerului - vocația la sfințenie; chemarea Carmelului - vocația la viața consacrată; chemarea inimii - vocația personală.

Într-o expunere ce a urmărit firul vieții Micii Flori și modul în care Dumnezeu i-a vorbit, iar ea a răspuns chemării sale, am putut vedea reflectate ca într-o oglindă chemările noastre la sfințenie, la viața consacrată și la o vocație aparte, unică pentru fiecare dintre noi.

"Trei chemări - în fapt, o singură chemare: la comuniunea cu Domnul, care este soarele nostru, «farul luminos al iubirii» care ne conduce în port, adică la cer", a spus Mihaela.

"Despre Tereza, un teolog protestant afirma că a fost «zâmbetul lui Dumnezeu înspre lume». Și noi putem fi «zâmbetul lui Dumnezeu» în această lume, dar mai întâi acest zâmbet trebuie să înflorească pe buzele noastre, din «pacea calmă și senină» ce se naște când, navigând pe valurile acestei vieți, zărim «farul luminos» al crucii lui Cristos și îi spunem: «Da, Doamne, doresc să răspund la chemarea ta, să mă conduci spre portul iubirii!"

Punctul culminant al zilei a fost sfânta Liturghie prezidată de Preasfințitul Aurel Percă, avându-i alături pe Mons. Benone, rectorul Seminarului, preoți profesori și preoți asistenți spirituali ai comunităților de terezine.

Predica rostită cu multă dăruire de pr. Ioan Bălan a reușit să ne atingă inima prin cuvinte care reprezintă realitatea omenirii de astăzi: graba, uitarea și dezamăgirea, însușiri care ne îndepărtează de calea noastră, ne împiedică în a practica iubirea adevărată.

Mesajul părintelui a fost pentru noi toți, în special persoanele consacrate, să ne oprim și să ne aducem aminte de cei dragi nouă, de cei pe care i-am întâlnit de-a lungul vieții, să ne aducem aminte de ce am venit pe acest pământ - cum ne dezvoltam sufletește, să ne amintim de Dumnezeu, (cel care este cel mai uitat din lume) cel care nu se grăbește, nu ne uită niciodată și nu ne trădează. Să ne amintim ca în fiecare zi să devenim pe calea noastră unică ce ne duce la Dumnezeu.

În încheiere părintele a recitat o rugăciune rostită de Monica Pîrlici la "Moldova are talent" pe care ar fi bine să o medităm în fiecare dimineață:

"Curăță-ne, Doamne, casa, și masa, și duhul, și trupul, de toate rătăcirile, de toate păcătuirile, de toate nelegiuirile, așa încât să nu ne rămână decât o singură grijă, un singur drum, o singură dragoste și o bucată de pâine pe masă.

Izbăvește-ne, Doamne, de străvechiul nostru blestem de a porni peste tot și a nu ajunge nicăieri, de a încărca mai mult decât putem duce, de a le începe pe toate și a nu duce nimic până la capăt.

Scoală-ne, Doamne, în zori și trimite-ne la muncă, la munca cea care nu atât pentru tine, cât pentru aproapele tău, nu atât pentru trup, cât pentru suflet.

Dăruiește-ne o zi bună, cu spor și hărnicie, așa încât spre seară, întorși acasă, împăcați cu sine și cu lumea din jur, să cinăm cu ceea ce ni s-a dat: pâine și apă. Atât!"

După sfânta Liturghie a urmat agapa frățească în sala primitoare a Seminarului, pregătită cu iubire de surori și consumată cu bucurie de noi toți.

Ziua s-a încheiat cu momentul de rugăciune, participând la Calea crucii.

Mulțumirile noastre sunt pentru toți care s-au implicat în reușita acestei zile, în mod deosebit părintelui Cristinel Fodor și părintelui Ciprian Bulai și, bineînțeles, în mod special, Mariei Teresa, care este întotdeauna plină de zel, bucurie și iubire!

Silvia Ambăruș

* * *

Mai multe imagini de la acest eveniment în secțiunea Album foto: 16 martie: Iași: Întâlnirea națională de primăvară a terezinelor. (Foto: Ovidiu Bișog)

Evenimente
afișări