Istoric Fondatori

Iași: Întâlnirea națională a responsabilelor comunităților de terezine (16 februarie 2019)

Institutul Teologic Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din Iași a găzduit întâlnirea națională a responsabilelor comunităților de terezine, în cursul zilei de sâmbătă, 16 februarie 2019. Tema întâlnirii a fost: "Chemare (vocație), depășirea dificultăților, hotărâre fermă".

După momentul plin de bucurie al revederii, a urmat recitarea Laudelor, apoi intervențiile.

Pentru prima conferință l-am avut în mijlocul nostru pe pr. drd. Iosif Antili, profesor la Institutul Teologic Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din Iași. Discursul Sfinției Sale, pornind de la chemarea lui Paul pe drumul Damascului, ne-a purtat spre surprinzătoarele chemări ale lui Abraham și Moise, la vârste înaintate, punctând faptul că "Dumnezeu este cel care ne surprinde prin maniera lui de a lucra cu noi, prin lucrurile pe care ni le cere, ni le sugerează și prin misiunile pe care ni le poate încredința în orice moment al vieții. Uneori ne arată drumuri noi". Pe de altă parte, "a te angaja la un drum cu Dumnezeu înseamnă să renunți la anumite valori pe care le considerai valabile pentru totdeauna și să te deschizi spre noutatea aceea pe care Dumnezeu ți-o arată". Vocația sfântului apostol Paul "nu a fost o întâmplare, ci a fost un gând, un plan al lui Dumnezeu pe care l-a avut cu el de la începutul existenței sale" (cf. Gal 1,15). În viziunea apostolului, "orice om este un plan, un proiect al lui Dumnezeu, un proiect de care Dumnezeu se îndrăgostește, pentru că este proiectul său", spunea părintele profesor. La final, pr. Iosif Antili ne-a oferit un citat din card. John Henry Newman, o meditație a acestuia pe tema chemării - cuvinte pe care deopotrivă ni le putem însuși fiecare dintre noi: "Dumnezeu m-a creat pentru ca să împlinesc pentru el o anumită slujire. Dumnezeu mi-a încredințat o lucrare și acea lucrare mi-a încredințat-o mie, nu altuia. Eu am o misiune. Poate nu o voi înțelege cu totul în viața aceasta, mi-o va spune el în viața viitoare".

A doua intervenție a fost o frumoasă și amplă expunere despre viața venerabilului episcop Aurelio Bacciarini, un studiu minuțios documentat al Agnezei Husaru, terezină din Buhonca. Printr-un arc în timp ce parcurgea toate etapele vieții fondatorului nostru, a descris modul admirabil în care venerabilul Aurelio a răspuns la chemarea Domnului încă din copilărie, devenind preot, iar mai apoi episcop. În programul său de viață, el și-a asumat angajamentul să practice copilăria spirituală după modelul sfintei Tereza a Pruncului Isus. Și chiar mai mult decât atât: "Am făcut oferta mea - scria pentru sine episcopul Bacciarini - ca victimă de ardere de tot iubirii milostive a lui Dumnezeu, după modelul sfintei Tereza a Pruncului Isus, după cât îmi este posibil... Mă pun la dispoziția Domnului pentru a suferi pentru scopurile sale cât va voi de la mine, încredințat fiind că toate le pot în Acela care mă iubește". Agneza Husaru a concluzionat prin cuvintele Mons. Luigi Mazzetti: "Venerabilul episcop Aurelio a fost episcopul bucuriei: bucuria de a trăi pentru Cristos, de a sluji pe Dumnezeu în aproapele, bucuria austeră de a suferi, bucuria de a trăi valoarea veșnică în clipele prezente, bucuria unui trecut abandonat în mâinile lui Dumnezeu, bucuria paternității lui Dumnezeu, bucuria de a lucra pentru mântuirea sufletelor, bucuria de a se ruga". Iar la 15 martie 2008, întreaga Biserică și institutul nostru au avut bucuria ca papa Benedict al XVI-lea, printr-un decret pontifical, să declare eroismul virtuților păstorului și fondatorului nostru Aurelio Bacciarini, recunoscându-i titlul de "venerabil".

Ultima intervenție i-a revenit Monicăi Patraș din Vaslui, care a împărtășit cu emoție frumoasa ei chemare la viața consacrată: "Am trăit carisma companiei noastre, aceea de a sluji lui Cristos și Bisericii, înainte de a face parte din ea... [Vocația] a fost cel mai frumos cadou din viața mea: venea de la Dumnezeu o chemare în toată plinătatea ei... Am realizat că, de fapt, Dumnezeu îmi răspundea la o dorință a mea, pe care o aveam de mult în inimă, aceea de a duce o viață creștină mai profundă, cu mai multă implicare... Această chemare pe care o primim trebuie și îngrijită, dar asta nu se poate face decât printr-o încredere deplină în Dumnezeu. El ne asigură că ne conduce uneori chiar împotriva proiectelor noastre cele mai normale și mai legitime în aparență, dar pentru asta trebuie să rămânem în Dumnezeu și să ascultăm cuvintele lui cu luare-aminte... Cristos este tăria și speranța mea... Doamne, îți mulțumesc pentru chemarea mea".

După un scurt moment de organizare și anunțuri, ne-am pregătit pentru evenimentul central al zilei: sfânta Liturghie celebrată de PS Petru Gherghel înconjurat de preoți din seminar și nu numai, printre care amintim pe pr. Cristinel Fodor și pr. Anton Despinescu, ce ne-au fost alături întreaga zi și cărora le mulțumim pentru însoțire.

În cuvântul de învățătură, pornind de la evanghelia înmulțirii pâinilor din Mc 8,1-10, pr. Emilian Jitaru a vorbit despre chemarea la milă, ea fiind o acțiune practică a chemării. "Mila nu trebuie să fie o datorie, ci o slujire cu care să ne îmbrăcăm cu toții, în fiecare zi, indiferent de resursele pe care le avem, de timpul de care dispunem, de credința pe care o avem". Să nu ne temem că nu vom avea resursele necesare pentru a practica mila, fiindcă "pâinile nu sunt pentru a fi înmulțite, ci pentru a fi împărțite (cf. Mc 8,6), iar împărțirea este o acțiune comună și posibilă tuturor".

Preasfințitul Petru Gherghel, adresându-se terezinelor la finalul sfintei Liturghii, a spus: "Dumnezeu își îndreaptă privirea spre toți, spre fiecare. Fiecare trebuie să știe să răspundă la chemarea sa... Nu trebuie să uităm niciodată că ceea ce a așezat Dumnezeu în noi, chipul și imaginea sa, trebuie să rămână mereu chipul frumos și imaginea sfântă a lui Dumnezeu în lume".

După ce ne-am împărtășit la masa Domnului, a urmat împărtășirea și la masa bucatelor pregătite cu aleasă pricepere și iubire de surorile din seminar, cărora le mulțumim, asemenea și părintelui Ciprian Bulai, administrator, precum și Mons. dr. Benone Farcaș, rectorul institutului ce ne-a găzduit cu atâta ospitalitate.

Ziua s-a încheiat tot în fața Sfântului Sacrament, mulțumindu-i Celui care ne-a chemat diferit pe fiecare în parte, dar pentru a fi una în comuniunea de slujire a lui Cristos și a Bisericii, în cadrul Institutului Secular "Sfânta Tereza a Pruncului Isus".

Mihaela Cotarcea (Cluj-Napoca)

* * *

Mai multe imagini de la acest eveniment în secțiunea Album foto: 16 februarie: Iași: Întâlnirea responsabilelor comunităților de terezine din țară

Evenimente
afișări