Istoric Fondatori

Roman: Duminica Bunului Păstor și a vocației

Dubla sărbătoare, Duminica Bunului Păstor și a vocației, a fost marcată în Dieceza de Iași de o frumoasă festivitate organizată de Oficiul Diecezan pentru Viața Consacrată, prin comitetul diecezan condus de preotul carmelitan Augustin Folner.

Întâlnirea persoanelor consacrate s-a desfășurat la Institutul Franciscan din Roman, la 22 aprilie 2018.

Programul zilei a cuprins o prelegere cu tema "Arta discernământului biblic" prezentată de preotul franciscan Mihai Afrențoaie, urmată de sfânta Liturghie concelebrată de 28 de preoți călugări printre care episcopul de Beirut, PS Cessar Essayan OFMC, prezidată de părintele Augustin Folner. La sărbătoare au participat toate congregațiile și institutele călugărești din Dieceza de Iași, peste 130 de persoane: călugări și călugărițe. Institutul "Sfânta Tereza a Pruncului Isus" a fost reprezentat de 10 persoane din comunitățile din Iași și Bacău.

În intervenția sa, pentru început, părintele Mihai Afrențoaie a explicat etimologia cuvântului "discernământ" (via crizis în greacă): a decide prin intermediul crizei. Din toate textele biblice recomandate și analizate pe scurt, am înțeles că "a discerne" între bine și rău este o "artă", "măiestrie", iar discernământul biblic spiritual este făcut totdeauna în lumina credinței. Din Vechiul Testament, personaje celebre, reprezentative pentru noi în privința discernământului lor în anumite momente ale vieții - Abraham, Samuel - ne dovedesc că nu există o anumită vârstă când trebuie să discernem, ci trebuie să ascultăm chemarea Domnului care vorbește în conștiință fiecărui om. Atât în vechime, cât și astăzi, atunci când cineva discerne este ajutat de sfatul celor care îi sunt aproape: părinți, un prieten, preotul. De asemenea, în cadrul discernământului sunt integrate elemente genetice moștenite de la părinți, educația primită în familie și în instituțiile educaționale, dar cel mai important este Cuvântul din care distingem șoaptele Duhului Sfânt.

După sfânta Liturghie a urmat prânzul în comun oferit de comunitatea franciscană. În partea a doua a zilei, când ni s-a alăturat Preasfințitul Aurel Percă, au urmat comentariile și intervențiile personale ale diferiților reprezentanți ai comunităților. Discuțiile s-au desfășurat în grupuri, s-au axat pe tema prelegerii inițiale și au fost purtate pe baza unor întrebări (diferite pentru fiecare grup) coordonate de un responsabil de grup. Apoi, în cadrul plenului, responsabilii au prezentat concluziile ce se desprind din discuțiile purtate, care pot fi un reper însemnat și folositor pentru viața în comunitate și trăirea proprie a credinței.

Activitățile s-au încheiat cu adorația euharistică în care fiecare participant și-a prezentat în particular și în grup mulțumirile aduse lui Isus pentru harurile primite.

Grupul de terezine aduce mulțumire și recunoștință organizatorilor - Oficiul Diecezan pentru Viața Consacrată - și gazdelor, comunitatea franciscană din Roman, care mereu ne primește cu bunăvoință și ne încântă prin tot ceea ce ne oferă de fiecare dată.

Maria Mihoc și Elena Matei,
în numele terezinelor participante

* * *

Două albume de fotografii de la acest eveniment au fost publicate pe site-ul www.ercis.ro al Episcopiei Romano-Catolice de Iași, la știrea Roman: Întâlnirea diecezană a persoanelor consacrate.

Evenimente
afișări