Istoric Fondatori

Iași: Organizare și formare. Întâlnirea națională a responsabilelor comunităților de terezine

Sâmbătă, 3 martie 2018, a avut loc la Iași la Institutul Teologic "Sfântul Iosif" din Iași întâlnirea responsabilelor din România ale Institutului Secular "Sfânta Tereza a Pruncului Isus". Această acțiune a fost inițiată și condusă de directoarea companiei, Maria Teresa Candian. În fiecare început de an, neobosita noastră directoare ne prezintă programul de acțiune pentru activitățile institutului pentru perioada întregului an. Este un minunat prilej de formare spirituală a noastră, prin temele de meditație pe care ni le propune pentru fiecare întâlnire a noastră. Tema generală propusă pentru această întâlnire este "În lume, aspirând la sfințenie și perfecțiune".

Programul a început cu recitarea laudelor, diferite intervenții pe marginea temei, sfânta Liturghie.

În cadrul temei generale propuse, părintele Cristi Fodor, preot profesor la Institutul Teologic "Sfântul Iosif" din Iași, asistentul nostru spiritual, ne-a vorbit despre "Persoanele consacrate secular care trăiesc sfaturile evanghelice". Părintele a scos în evidență faptul că cei care fac parte dintr-un institut secular reprezintă un exemplu de oferit oamenilor pentru realizarea unor valori la care Botezul ne-a angajat pe toți. Prin practicarea sfaturilor evanghelice - castitate, sărăcie evanghelică seculară, ascultare filială - consacrații seculari nu vor să se deosebească cu nimic de frații lor, oamenii din jur, ci să reprezinte pentru ei un exemplu viu de viață simplă, plină de bucurie.

În intervenția sa, "Pe drum întotdeauna în speranță", Elena Matei a vorbit despre necesitatea de a trăi și a cultiva în viața noastră virtutea speranței, în egală măsură cu cea a credinței și iubirii, pe care le-am primit în dar de la Dumnezeu încă de la Botez. Ne sunt de un real folos diferite modele de trăire în speranță oferite de înaintașii noștri. Un accent deosebit a pus pe modelul nostru suprem: Isus și pe modelul oferit de patroana noastră, sfânta Tereza a Pruncului Isus și a Sfintei Fețe.

Mariana Cornea ne-a prezentat câteva exemple practice cu tema "Apostolatul specific sau mărturia extinsă". În cuvântul său, spunea că suntem chemate să fim prezente și să dăm mărturie prin prezența noastră activă în comunitatea locală din care facem parte, în familie, la locul de muncă, în societate.

Am trăit o mare bucurie când în mijlocul nostru a venit Preasfințitul Petru Gherghel, participând împreună cu noi la o parte a activității noastre. În cuvântul de învățătură pe care ni l-a adresat, ne-a încurajat recomandându-ne să trăim timpul Postului Mare întâlnind fața lui Isus împreună cu Fecioara Maria, cu Veronica cea miloasă, cu Simon din Cirene, cu sfânta Tereza a Pruncului Isus și a Sfintei Fețe și să transpunem în viața noastră ceea ce medităm cu această ocazie.

În partea a doua a zilei, directoarea Maria Teresa Candian ne-a prezentat programul celor două întâlniri naționale: în ziua de 9 aprilie, la Iași, iar apoi în luna octombrie la Pildești, cu depunere de voturi și angajamente. De asemenea, directoarea ne-a adresat chemarea de a participa la exercițiile spirituale ce vor avea loc în luna iulie. Ca de fiecare dată ni s-a dat posibilitatea de a prezenta în fața directoarei problemele și dificultățile pe care le întâmpinăm în comunitățile noastre, apoi directoarea și părintele spiritual ne-au oferit sfaturi și îndemnuri încurajatoare.

Programul s-a încheiat cu recitarea Vesperelor.

Elena Matei (Bacău)

* * *

Mai multe imagini de la acest eveniment în secțiunea Album foto: 3 martie: Iași: Organizare și formare. Întâlnirea națională a responsabilelor. (Foto: Andreea Mihaela Cojocariu)

Evenimente
afișări