Istoric Fondatori

A apărut cartea Aurelio Bacciarini, guanellian și episcop

Într-un articol despre Mons. Bacciarini, publicat în ediția de sâmbătă, 20 ianuarie 2018, a ziarului "Giornale del Popolo", care apare la Lugano, în Elveția, este anunțată apariția cărții Aurelio Bacciarini guanelliano e vescovo - Aurelio Bacciarini, guanellian și episcop, care cuprinde lucrările prezentate la conferința organizată la Roma în luna mai 2017 cu ocazia centenarului consacrării ca episcop a venerabilului Mons. Aurelio Bacciarini.

Pe lângă biografia fondatorului institutului nostru, în carte sunt prezentate spiritualitatea sa, activitatea ca succesor a lui Don Guanella și opera guanelliană din Ticino pe perioada de episcopat a Mons. Bacciarini (1917-1935).

Cartea este editată de Centrul de Studiu Guanellian din Roma sub îngrijirea lui Fabrizio Fabrizi, iar prefața este scrisă de episcopul de Lugano, Mons. Valerio Lazzeri.

Articolul poate fi citit integral pe site-ul ziarului la adresa:www.e-gdp.ch/giornaledelpopolo

Silvia Ambăruș

Evenimente
afișări