Istoric Fondatori

Iași: Întâlnirea națională de toamnă a responsabilelor comunităților de terezine

Responsabilele tuturor comunităților din țară, din cadrul Institutului Secular "Sfânta Tereza a Pruncului Isus", s-au întâlnit, sâmbătă, 29 noiembrie 2014, la mănăstirea "Don Orione" din Iași, pentru un schimb de idei pe tema: "Noutatea vieții consacrate astăzi, în lumina scrisorii papei Francisc".

Ziua a debutat cu cântarea Laudelor, după care a Maria Tereza, directoarea Institutului Secular "Sfânta Tereza a Pruncului Isus", ne-a provocat prin cuvântul său dezvoltând tema: "Femei pe calea noutății Duhului". Suntem chemate, prin consacrarea noastră, să fim credincioase sfinte, să fim "sarea pământului și lumina lumii". Duhul sfânt, care locuiește în noi, ne îndeamnă să ne apropiem de nevoile altora cu smerenie, cu simț practic și mai ales cu o adevărată iubire.

Elena Matei (Bacău) ne-a sugerat că și noi trebuie să devenim "credincioase Cuvântului, asemenea Mariei din Nazaret". Maria, de la prima apariție a arhanghelului Gabriel, a crezut în voința lui Dumnezeu și a spus cu dezinvoltură "Iată roaba Domnului, fie mie după Cuvântul tău". Este important să rămânem în Cuvântul Domnului, să simțim și să trăim bucuria Evangheliei și să urmăm sfaturile apostolilor.

Mariana Cornea (Huși) a arătat prin discursul său faptul că noi putem deveni "Discipole ale celui Înviat, asemenea Mariei-Magdalena", iar Ecaterina Hanganu ne-a amintit că terezinele sunt "Sărace în bucuria mântuirii, asemenea lui Miriam, sora lui Moise". În creștinism, mântuirea este Cristos, adică recâștigarea stării de sfințenie, de desăvârșire a fiecărui om. Miriam, sora lui Moise, exprimă încrederea neabătută în Cuvântul lui Dumnezeu. Ea știa că va veni Mesia; la noi a și venit.

În încheiere, Teodora Pantazi a vorbit despre necesitatea de a ne trăi cu adevărat carisma: "Slujirea lui Cristos și a Bisericii, în lume". În acest An dedicat Persoanelor Consacrate, care a început în Biserica Catolică la 30 noiembrie, să încercăm toate să răspândim sămânța cea bună chiar și acolo unde se încearcă cu tot zelul să se desființeze religia din școli, să se distragă atenția copiilor de la cele sfinte prin toate exemplele negative, fără Dumnezeu și care ne înconjoară tot mai mult. Deci s-o urmăm pe fericita Tereza de Calcutta cu curaj: "Viața noastră trebuie să strige mai tare decât vorbele!"

Sfânta Liturghie de la ora 11.30 a fost prezidată de pr. prof. Eduard Soare, vicerector la Institutul Teologic "Sfântul Iosif" din Iași, concelebranți fiind rectorul aceluiași institut, pr. dr. Benone Lucaci, pr. dr. Anton Despinescu, spiritualul terezinelor din Iași, care a ținut și omilia, și pr. Gabriel Bucur, paroh la Poiana Micului (Suceava).

După masa de prânz s-au prezentat informații despre desfășurarea exercițiilor spirituale din iulie 2015, sub îndrumarea pr. prof. Cristian Fodor, de la Institutul Teologic "Sfântul Iosif" din Iași.

Înainte de încheierea zilei s-au discutat diverse probleme ce privesc buna desfășurare a activităților în toate comunitățile din țară în anul dedicat persoanelor consacrate.

Ziua s-a încheiat cu recitarea Vesperelor și cu cântece dedicate Fecioarei Maria și sfintei Tereza a Pruncului Isus.

Fondatorul nostru, venerabilul Aurelio Bacciarini amintește și astăzi tuturor terezinelor: "Toți membrii se vor strădui în mod deosebit să mediteze Evangheliile Domnului nostru Isus Cristos, comentate de autori pioși... Este clipa când Duhul Sfânt își face glasul auzit: fericit sufletul ce ascultă cu luare-aminte chemările dumnezeiești".

Teodora Pantazi

* * *

Albume foto:

- Iași: Întâlnirea națională de toamnă a responsabilelor comunităților de terezine. Conferințele (Foto: Teodora Pantazi)

- Iași: Întâlnirea națională de toamnă a responsabilelor comunităților de terezine. Liturghia (Foto: Ovidiu Bișog)

Evenimente
afișări