Istoric Fondatori

Iași: Prezentarea terezinelor la Liturghia din Ziua Mondială a Persoanelor Consacrate

Cea de-a XVII-a Zi Mondială a Persoanelor Consacrate, cu tema "Chemare la a fi lumină", a fost marcată și la Iași, în catedrala "Sfânta Fecioară Maria, Regină", în ziua de sâmbătă, 2 februarie 2013, prin Liturghia solemnă prezidată de PS Petru Gherghel, episcop de Iași. Spre finalul Liturghiei, de la amvon, Teodora Pantazi a făcut o prezentare verbală a Institutului Secular "Sfânta Tereza a Pruncului Isus". Redăm textul integral.

Excelențele voastre, preacucernici părinți,

iubiți frați și surori în Cristos, dragi credincioși,

Întrucât despre congregații și persoane consacrate ați auzit de multe ori, le-ați văzut la Biserică în costumații diferite, cu preocupări diferite, poate le-ați cunoscut pe multe dintre ele, eu vă voi prezenta astăzi o altă formă de consacrare, vă voi vorbi despre institutele seculare, o consacrare în lume.

Până în vremea sfântului Vincențiu de Paul, în Biserica lui Dumnezeu nu erau surori care să trăiască în afara clauzurii. Sfântul a dorit să îmbrățișeze lumea cu zelul său și le-a încurajat pe surorile Congregației Carității să se sacrifice pentru Isus Cristos, pentru suflete și apoi le-a trimis în lume: în spitale, în misiuni, chiar și pe câmpurile de bătălie, printre răniți.

Indiferența religioasă, păgânismul în moravuri și mai ales necredința care a invadat popoarele au făcut ca în multe țări să apară noi congregații dedicate învățământului, grupuri și asociații de rugăciune sau de caritate.

Slujind pe Cristos și Biserica, membrii institutelor seculare, trăind în lume, au devenit un nou model de sfințenie, fiind fideli lui Dumnezeu, dar și lumii în care trăim astăzi.

Disponibili mereu în a face bine celor din jur, bărbați și femei, toți sunt capabili de a pansa rănile lumii și de a acorda o atenție deosebită sfaturilor evanghelice. Vocația de a sta în lume face ca munca și fidelitatea să fie mult mai dificile. Iubirea puternică față de Isus și față de Fecioara Maria, model desăvârșit de iubire și slujire, a făcut din membrii acestor organizații un izvor de pace și forță.

Institutul secular este o societate în care membrii tind să se dedice întru totul lui Dumnezeu prin profesiunea celor trei sfaturi evanghelice, conform statutelor, confirmată printr-o legătură sacră, recunoscută de Biserică; de asemenea exercită o activitate apostolică după modelul fermentului în lume și pentru lume, astfel încât toate să fie pătrunse de spiritul evanghelic, spre întărirea și implementarea trupului lui Cristos; chiar dacă membrii săi nu imită felul de viață al călugărilor, trăiesc însă o viață de comuniune între ei, conform propriilor statute.

Conciliul Vatican II precizează că institutele seculare, deși nu sunt institute călugărești, comportă totuși o veritabilă și completă profesiune a sfaturilor evanghelice în mijlocul lumii, recunoscută ca atare de Biserică. Această profesiune conferă o consacrare unor bărbați și femei, laici și clerici, care trăiesc în lume. De aceea, ei trebuie să tindă în primul rând la o dăruire totală de sine lui Dumnezeu în iubire desăvârșită, iar institutele să își păstreze caracterul secular specific pentru a-și putea exercita pretutindeni în mod eficient apostolatul în lume și din lăuntrul ei, apostolat pentru care au fost create.

Membrii săi sunt din lume, dar nu ai lumii.

La Congresul Internațional al Institutelor Seculare de la Assisi, din iulie 2012, papa Benedict al XVI-lea, s-a adresat printr-o scrisoare apostolică prin cuvintele: "Voi ați descoperit frumusețea de a-l urma și de a-l trăi pe Cristos în lume... Vocația voastră este de a sta în lume asumându-vă toate greutățile și obligațiile, cu o privire umană care să coincidă tot mai mult cu cea divină, din care rezultă o implicare originală, fondată pe înțelegerea că Dumnezeu scrie istoria mântuirii pe cărările și întâmplările propriei noastre istorii". După care a afirmat: "Îmbrățișați cu iubire rănile lumii și ale Bisericii!" Institutele seculare să alimenteze "perspective de viitor profund înrădăcinate în Cristos, îmbrățișând cu iubire rănile lumii și ale Bisericii".

Permiteți-mi, vă rog, să vă prezint un model de institut secular, și anume institutul din care face parte și subsemnata.

Institutul Secular "Sfânta Tereza a Pruncului Isus" este o un institut secular feminin, care s-a născut pentru evanghelizare, în anul 1926, la Lugano, Elveția, în urma intuiției profetice a întemeietorului său, Mons. Aurelio Bacciarini, episcop de Ticino. A început cu două surori, Maria Motta și Margherita Dotta, alegând-o de patroană pe sfânta Tereza a Pruncului Isus. Prima directoare a institutului a fost Maria Motta. În 1947, prin constituția apostolică Provida Mater Ecclesiae a papei Pius al XII-lea, au fost recunoscute institutele seculare în Biserică.

Actul de întemeiere al institutului nostru s-a realizat la 21 ianuarie 1926, sărbătoarea sfintei Agnesa, iar la 1 februarie 1948 s-a dat aprobarea pontificală.

După patru ani de noviciat, primele surori au depus în fața episcopului consacrarea în slujirea lui Cristos și a Bisericii, așa cum stă scris pe medalia pe care fiecare terezină o primește la depunerea voturilor. Medalia poartă pe față chipul sfintei Tereza de Lisieux, patroana institutului, iar pe revers, motoul: Servire Christo et Ecclesiae.

Consacrarea este trăită străbătând calea "copilăriei spirituale", prin practicarea sfaturilor evanghelice, prin angajarea în muncă și dezvoltarea vieții de rugăciune personală și liturgică.

Sub directa îndrumare a actualei directoare, Maria-Teresa Candian și a asistentului spiritual de atunci, părintele dominican, Abelardo Lobato de la Lugano, Elveția, din 1996, Institutul Secular al "Sfintei Tereza a Pruncului Isus" a format primul grup de tereziene în Ardeal.

În anul jubiliar 2000, Excelența sa PS Petru Gherghel, episcopul Diecezei de Iași, a primit și aprobat cu bucurie prezența acestui institut în Moldova.

Sămânța aruncată în brazdă a format, în scurt timp, noi grupuri: la Iași, la Roman, la Bacău, la Huși, la Onești, la Focșani, la Suceava, la Butea, la Buruienești, Sagna, Poiana Micului etc.

Astăzi, în toată România, sunt peste 130 de membre, din care 83 de surori au depus în fața directoarei generale, Maria-Teresa Candian, cele trei voturi: de sărăcie, castitate și ascultare.

Unul din obiectivele principale ale misiunii noastre este chiar carisma institutului: slujirea lui Cristos și a Bisericii.

Fondatorul nostru, Mons. Aurelio Bacciarini, recomandă surorilor tereziene "să promoveze cu râvnă apostolică împărăția lui Isus în toate sufletele, în tot poporul diecezei. De aceea, persoanele care se consacră în lume, fiind sprijinite de o forță deosebită, sunt plasate în inima lumii, luptându-se corp la corp cu ea, pentru a planta în fiecare tranșee cucerită însemnele lui Isus Cristos și ale Împărăției sale!"

Spiritualitatea institutului tinde spre trăirea la maximum a copilăriei spirituale învățate de Isus și reamintită de patroana noastră, sfânta Teresa a Pruncului Isus.

Membrele institutului trebuie să trăiască o viață de "persoane consacrate" printre cele mai obișnuite ocupații zilnice, urmându-l pe Cristos care a trecut prin lume făcând bine tuturor, cultivând toate virtuțile și o mare iubire față de Dumnezeu.

Rugăciunea este prima forță a surorilor institutului secular, care ne unește mereu cu Sfânta Treime, cu sfânta Tereza, cu toți îngerii și, nu în ultimul rând, ne unește între noi, chiar dacă trăim în comunități diferite.

Voturile sunt un mijloc pe care ni-l dă Domnul pentru a respecta mai bine virtuțile: sărăciei, ascultării și curăției.

Ca terezine, urmăm fiecare profesiile noastre de zi cu zi, fiind în același timp sămânță a sfințeniei. Unele dintre noi se ocupă cu educarea copiilor prin cateheze sau ore de religie, altele au grijă de suferința bolnavilor din spitale, ajută bătrânii la domiciliu, altele au grijă de cei răposați și îngrijesc mormintele sau sunt chemate de a ajuta în Biserică. Rugăciunea și meditația rămân formele de comunicare și comuniune cu Dumnezeu pe care multe dintre surori le practică zilnic. Ele se roagă pentru preoți și vocații, pentru creșterea spirituală a Institutului și pentru a face pași mari pe calea desăvârșirii.

Institutul Secular "Sfânta Tereza a Pruncului Isus" este o companie de suflete lucrătoare neobosite pentru împărăția lui Dumnezeu.

Revista institutului, intitulată "Calea cea mică", a apărut cu nr. 1 în anul 2002, la Iași, cu binecuvântarea PS Petru Gherghel și cuprinde conferințe tematice, ecouri din activitatea terezinelor din România și din Elveția, scrieri ale sfintei Tereza a Pruncului Isus, poezii și jocuri.

Institutele seculare sunt o "consacrare" originală, inspirată de Duhul Sfânt pentru a trăi în mijlocul realităților vremelnice, pentru a aduce în lume forța sfaturilor evanghelice.

Terezinele trăiesc în lume îndeplinindu-și activitățile de fiecare zi cu dorința de a deveni sare, lumină și plămadă pentru cei din jur, iar dacă Duhul Sfânt suflă, vom găsi și în alte parohii noi vocații.

Dumnezeu să binecuvânteze toate persoanele consacrate!

2 februarie 2013

Teodora Pantazi

* * *

Imagini de la această Liturghie sunt publicate pe site-ul www.ercis.ro în Albumul foto: 2 februarie: Iași: Ziua Persoanelor Consacrate

Evenimente
afișări