Istoric Fondatori

Bacău: Ziua Persoanelor Consacrate, la nivel zonal

La Bacău, ca și în întreaga dieceză, sâmbătă, 2 februarie 2013, a avut loc sărbătoarea persoanelor consacrate la nivel parohial. Noi, terezinele, am participat cu bucurie la celebrarea sfintei Liturghii împreună cu Surorile Crucii, Surorile Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot, Surorile Oblate Asumpționiste și Surorile Carmelite, reușind să ne îmbogățim spiritual și să ne pregătim pentru ziua de 3 februarie când am sărbătorit a XVII-a Zi Mondială a Vieții Consacrate la nivel zonal, gazda fiind Surorile Maestre Pie Venerini.

Tema acestei întâlniri fraterne de comuniune și rugăciune a fost: "Noua evanghelizare rodnică este posibilă doar prin intensificarea trăirii credinței la nivel personal, comunitar, diecezan, național și mondial. Situația actuală, remedii, perspective, mijloace de utilizat, scopul".

Reflecția momentului de formare cu titlul de mai sus a fost susținută de pr. Tiberio Scorrano, OCarm. Printre altele, părintele a subliniat că "Biserica este comuniunea carismelor avându-l în centru pe Duhul Sfânt - inima Bisericii. Carisma trebuie reînnoită, împărtășită continuu, nu conservată, să fim în Biserică coresponsabili și nu doar colaboratori" (LG).

Ca măsuri de acțiune, părintele Tiberio ne-a sugerat:

- trecerea din persoane religioase în persoane credincioase, adică să aderăm profund la Isus, iar credința să devină încredere totală în Dumnezeu;

- să mergem către o angajare în formare continuă (în Anul Credinței la loc de cinste pe altare se găsesc cărțile: Catehismul Bisericii Catolice și Conciliu Vatican II), să le studiem, să hrănim credința și rațiunea atingând intelectul și inima în același timp.

- să arătăm caritatea noastră, izvorul acțiunilor noastre care vine de la Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu.

După conferință a urmat sfânta Liturghie solemnă în biserica "Fericitul Ieremia", prezidată de părintele decan Isidor Dâscă, iar omilia a fost făcută de părintele carmelit Augustin Folner.

După prânz a fost momentul de cunoaștere a comunităților de persoane consacrate care activează în zona Bacău. Institutul "Sfânta Tereza a Pruncului Isus" a fost prezentat de Elena Matei.

Am avut parte și de o surpriză plăcută din partea Preasfințitului Aurel Percă, care ne-a transmis salutul episcopului Petru Gherghel și ne-a dat binecuvântarea sa.

Ziua de sărbătoare s-a încheiat cu adorația euharistică și binecuvântarea cu preasfântul sacrament.

Silvia Ambăruș (Bacău)

Evenimente
afișări