Istoric Fondatori

Bacău: In memoriam pr. Ștefan Erdeș

Cu sufletul îndurerat trăim în aceste zile momente de adâncă tristețe la despărțirea de părintele nostru spiritual, care a fost pr. Ștefan Erdeș, fost paroh și decan de Bacău vreme de peste 20 de ani și care a plecat la Domnul ieri, duminică, 7 octombrie 2012.

Ne amintim de anii tinereții noastre, când părintele ne îndruma, ne încuraja și ne binecuvânta pentru a urma calea cea dreaptă în viață, atunci când ne era cel mai greu.

Cu eforturi deosebite a reușit să depășească greutățile începerii construcției a trei biserici în orașul nostru, ceea ce era o necesitate stringentă pentru catolicii din Bacău.

În tot acest timp pr. Ștefan acorda cea mai mare atenție vieții noastre spirituale, clădind cu blândețe și devotament Biserica vie din comunitatea noastră, cum ar fi: în primul rând organizarea activității cu tinerii și copiii, pregătirea cadrelor care să se ocupe de aceste grupuri, pregătirea profesorilor de religie etc.

Nu în ultimul rând este și înființarea grupului de terezine din parohia noastră. Noi îl considerăm fondatorul grupului nostru și primul nostru asistent spiritual. În ultimii ani, chiar dacă boala înainta fără încetare și a trebuit să renunțe la multe activități, părintele Ștefan ne urmărea, ne însoțea cu rugăciunea și nu înceta să ne îmbărbăteze, aducând în sufletele noastre speranța. Noi, toate terezinele, împreună cu tot poporul din orașul nostru și nu numai, îi aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru părintele Ștefan.

Când clopotele bisericii vor bate pentru înmormântarea părintelui, îl vom însoți pe ultimul drum prin orașul nostru și-l rugăm pe Isus să-l primească la tronul său!

Dumnezeu să-l fericească!

Elena Matei

Evenimente
afișări