Istoric Fondatori

Lugano: Exerciții spirituale despre actualitatea misterului pascal

"Celebrarea misterului pascal azi!" a fost tema exercițiilor spirituale desfășurate între 15 și 17 martie 2012, la Lugano, în Elveția, predicator fiind părintele Ernesto Barlassina.

Au participat terezinele din Lugano și de cele ticineze. Din România au fost prezente două terezine din Iași, trei din Huși și una din Bacău.

Părintele predicator a început prin a explica cuvântul latinesc "Hodie" care înseamnă "azi". La sărbătorile mari noi afirmăm: "Cristos s-a născut" sau "Cristos a înviat", folosind timpul prezent, pentru că noi simțim și trăim în inima noastră evenimentele care s-au petrecut acum 2.000 de ani, înțelegem că misterul învinge timpul și spațiul și ne marchează viața așa cum ne îndeamnă și Psalmul 94,8: "Ascultați azi vocea Domnului, nu vă-mpietriți inimile voastre...."

Ne-au fost propuse două întrebări care să ne pregătească pentru întâmpinarea sărbătorii sfintelor Paști:

1. Ce spune misterul pascal despre sine lumii întregi?

2. Ce-mi spune mie în particular, în actualitatea vieții, acest mister pascal?

Exercițiile spirituale ne ajută să conștientizăm că fiecare "azi" înseamnă pentru noi "momentul prielnic de har și mântuire!"

Pentru a pătrunde fundamentul vieții creștine, folosim două imagini care fac parte din lecturile liturgice de la începutul Săptămânii Sfinte:

- ungerea picioarelor lui Isus cu parfumul scump de către Maria, sora lui Lazar, în casa din Betania (Ioan 12,1-8);

- intrarea lui Isus în Ierusalim (Ioan 12,12-13).

Asemenea Mariei, care a dat parfumul scump, tot ce avea mai de preț, să fim și noi capabili să ne trăim viața în așa fel încât să umplem lumea de miresma divină, să nu precupețim nici un efort pentru a fi adevărați discipoli ai lui Cristos!

A doua imagine ne trimite să fim și pe noi în mulțimea care aclamă Osana, să ne deschidem inima și mintea pentru a primi cu bucurie Mântuirea ca dar a lui Dumnezeu pe care ne-o aduce Fiul prin misterul pascal!

Cuprinși de Duhul Sfânt care ne dă puterea de a-l contempla pe Isus, suntem invitați să urmăm și noi drumul spre Ierusalim, apoi, cu curaj, pătimirea și moartea, să ne abandonăm total voinței Tatălui pentru a avea viața veșnică și a putea participa la banchetul divin!

Silvia Ambăruș (Bacău)

Evenimente
afișări